30%
تخفیف

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره مدیریت منابع انسانی ویژه کتابفروشان مدیریت منابع انسانی چیست؟ همانطور که میدانید اکثر مقالات و کتاب‌های حوزه مدیریت منابع…

4
350,000 تومان
vahidzadeh
30%
تخفیف

موضوع شناسی کتاب شعر ویژه کتابفروشان

دوره آموزشی موضوع شناسی کتاب شعر دوره‌های ‌موضوع شناسی دوره‌های موضوع شناسی کتاب ویژه کتابفروشان تهیه شده است تا در…

0
349,000 تومان