ما در مدرسه‌کتاب با همکاری اساتید و افراد متخصص در زمینه‌های متنوع شرایطی برای رشد و ارتقای فعالان بازار کتاب فراهم کرده ایم.
شما می‌توانید با ثبت درخواست مشاوره با اساتید مدرسه کتاب ارتباط مستقیم برقرار کنید.
مشاورین:
مهدی بیگدلی (بازاریابی شبکه‌های اجتماعی)

محسن زمانی (حقوقی و اظهارنامه مالیاتی)

مجتبی به‌نشان (راه‌اندازی کتابفروشی)