30%
تخفیف

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

دوره مدیریت منابع انسانی ویژه کتابفروشان مدیریت منابع انسانی چیست؟ همانطور که میدانید اکثر مقالات و کتاب‌های حوزه مدیریت منابع…

4
350,000 تومان